W Polsce od kilku już lat obecny jest trend na kształcenie się. Tego też wymaga rynek pracy. Dlatego coraz więcej osób nie kończy swojej edukacji jedynie na studiach wyższych. Wielu z nich decyduje się na dodatkowe kształcenie. Czy warto?

Dla kogo studia podyplomowe?

Na studia podyplomowe zapisać mogą się osoby, które ukończyły minimum studia licencjackie. Najczęściej tzw. „podyplomówki” wybierają absolwenci studiów wyższych, którzy pragną nabyć bardziej specjalistyczną wiedzą w danym obszarze. Z drugiej strony często słuchaczami studiów podyplomowych są także osoby, które pragną zdobyć dodatkową wiedzą z zupełnie innej dziedziny niż ta, którą wcześniej studiowali. Przykładem mogą być absolwenci studiów ekonomicznych, którzy wybierają „podyplomówkę” z zakresu zarządzania.

Kiedy najlepiej wybrać się na studia podyplomowe?

Jeśli chodzi o wiek to nie ma tu sztywnej zasady. Z jednej strony wielu słuchaczy studiów podyplomowych to osoby, które dopiero co ukończyły studia wyższe. Z drugiej strony słuchaczami często są osoby, które są w trakcie kariery zawodowej. Zapisują się na studia podyplomowe w celu np. uzyskania awansu w pracy.

Jakie korzyści dają studia podyplomowe?

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że rynek pracy wciąż się zmienia. Dziś pracodawcy najczęściej oczekują od kandydatów wiedzy specjalistycznej. Zależy im na zatrudnianiu specjalistów w danej dziedzinie. Studia podyplomowe dają szansę właśnie na wyspecjalizowanie się w danej dziedzinie co bezpośrednio przekłada się na większe szanse na rynku pracy. Dodatkowo studia podyplomowe dają szansę na uzyskanie awansu w swoim miejscu pracy. Pracodawcy doceniają bowiem pracowników, którzy się dokształcają i zdobywają nową wiedzę oraz umiejętności.

Czym kierować się, wybierając studia podyplomowe?

W pierwszej kolejności określić należy swoje własne potrzeby i oczekiwania. To bowiem jest najważniejszym kryterium przy wyborze tych studiów. Dla wielu kluczową sprawą będzie rozwój zawodowy. Te osoby wybrać powinny takie studia, które albo umożliwią im rozwój w swoim miejscu pracy albo umożliwią zmianę pracy na lepszą. Wybierając „podyplomówkę” zwrócić uwagę należy także na program nauczania oraz kadrę dydaktyczną. Ważne jest, aby program obejmował te zagadnienia, na których najbardziej nam zależy. Ważne jest także to, aby program realizowany był przez kadrę dydaktyczną posiadającą dużą wiedzę oraz kwalifikacje w tym obszarze. Najlepiej jeśli będą to praktycy w dziedzinie, która objęta jest programem danych studiów podyplomowych.