Do zalania może dojść w każdej nieruchomości niezależnie od jej stanu technicznego. Może ono wynikać zarówno z niedopatrzenia człowieka, jak i poprzez awarię instalacji czy też sprzętu domowego, jak zmywarka lub pralka. Jakie należy podjąć kroki?

Zlokalizuj źródło wycieku

Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest ograniczenie dalszych strat poprzez zlokalizowanie źródła wycieku wody. Jeżeli większość wody znajduje się na posadzce w pierwszej kolejności należy sprawdzić pralkę, zmywarkę oraz krany. Przyczyną może okazać się również awaria instalacji centralnego ogrzewania oraz instalacji wodnej pod podłogą. Zauważając, iż ściany lub sufit w mieszkaniu są mokre możemy założyć, iż doszło do uszkodzenia instalacji znajdującej się w ścianie lub zostało zalane mieszkanie sąsiada. Po zlokalizowaniu źródła należy je zabezpieczyć w celu ograniczenia szkód, tu z pomocą przychodzą osuszacze, potrafiące „wyciągnąć” ze ścian i posadzki w zależności od modelu do 100 litrów wody na dobę. Koszt wynajmu takiego osuszacza waha się w granicach 30-60zł za dobę. W zależności od rozmiaru szkód wato czasem rozważyć wykorzystanie kilku osuszaczy na raz, pamiętając o odseparowaniu zalanego pomieszczenia np. folią malarską oraz wstawienie nagrzewnicy, co zwiększy wydajność osuszaczy.

Ustal osobę odpowiedzialną

Od tego, kto jest osobą odpowiedzialną zależeć będzie pokrycie szkód przez ubezpieczyciela. Jeżeli źródło wycieku znajdowało się u sąsiada to zgodnie z prawem nie nakłada to na niego automatycznie odpowiedzialności. Osobą odpowiedzialną za naprawę szkód jest winny, a nie koniecznie właściciel mieszkania. Należy więc wykazać czyjąś winę. Należy mieć na uwadze, iż za piony wodne oraz kanalizacyjne w budynku odpowiada wspólnota lub spółdzielnia mieszkaniowa. Właściciel lokalu jest odpowiedzialny jedynie za konserwację oraz stan techniczny poziomych części instalacji. Ponadto to osoba odpowiedzialna za zalanie mieszkania w skrajnych przypadkach może zrzec się odpowiedzialności, jeżeli zostanie wykazany wpływ siły wyższej, jak trzęsienie ziemi. W takim wypadku, jeżeli nasze ubezpieczenie nie pokryje kosztów remontu, to nikt ich nie zwróci.

Sporządź zestawienie szkód

Będzie to szczególnie istotne, jeżeli będziemy dążyć do uzyskania odszkodowania w związku ze szkodami. Jeżeli istnieją uzasadnione podejrzenia, jakoby za zalane mieszkanie odpowiedzialne były osoby trzecie to zestawienie szkód powinno być sporządzone przy ich obecności. Zarówno, jeżeli dotyczy to sąsiada, jak i wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy budynku, jeżeli uważamy, że do szkód doszło w wyniku awarii instalacji w budynku, za którą odpowiada wspólnota lub zarządca. Należy wykonać zdjęcia zniszczonych przedmiotów oraz przedłożyć winnemu oświadczenie, w którym zawarty będzie opis szkód oraz wysokość zniszczeń.

Wezwij rzeczoznawcę

Jeżeli osoba odpowiedzialna nie będzie chciała podpisać oświadczenia, będzie unikać odpowiedzialności, zaniżać oszacowane przez nas straty, to należy wezwać rzeczoznawcę. Będzie to kluczowe w celu ubiegania się o odszkodowanie od osoby winnej.

Uzyskaj odszkodowanie

W zależności od tego, czy sprawca posiada ubezpieczenie pokrywające zniszczenia niższej kondygnacji będziemy mogli zgłosić się bezpośrednio do ubezpieczyciela lub jeżeli sprawca nie posiada ubezpieczenia należy dążyć do zwrotu kosztów u osoby winnej. W przypadku uchylania się od odpowiedzialności można sprawę zgłosić do sądu.