Życie potrafi sprawiać nam niespodzianki i często zmusza nas do podjęcia szybkiego i zdecydowanego działania. Bardzo często niespodzianki, jakie nam niesie, dotyczą finansów. Często w życiu zdarzają się sytuacje, gdy potrzebujemy konkretnego zastrzyku gotówki. I to natychmiast. Zaczynamy wtedy szukać źródła finansowania. Przeważnie szukamy kredytu lub pożyczki, by załatać dziurę w budżecie. Tylko czy kredyt a pożyczka to to samo? Czy są jakieś różnice?

Kredyt – co to jest?

Kredytu może nam udzielić wyłącznie bank. Warunki przyznania kredytu reguluje pisemna umowa. To z niej dowiemy się, jaka jest kwota kredytu, zasady oraz termin spłaty kredytu, wysokość oprocentowania, czy warunki zmiany oprocentowania, a także wysokość prowizji.

Podstawą prawną udzielania kredytów jest prawo bankowe. Konsument może otrzymać kredyt po otrzymaniu pozytywnej oceny po weryfikacji zdolności kredytowych. Od zdolności kredytowej zależy wysokość pożyczonej kwoty. Musimy również pamiętać, że kredyty przyznawane są na konkretny cel.

Pożyczka – co to jest?

Pożyczka jest szerszym pojęciem niż kredyt. Pożyczki może udzielić bank, firma pożyczkowa, czy osoba fizyczna. Pożyczka nie jest przyznawana na konkretny cel. Pożyczkobiorca nie musi określać ani dokumentować, na jaki cel przeznaczy otrzymane pieniądze. I nikt nie będzie tego sprawdzał.

Ponadto pożyczki do kwoty 500 złotych nie muszą być zawierane na podstawie umowy. Oddanie pożyczonej kwoty ma nastąpić na zasadach, które ustalili między sobą pożyczkodawca i pożyczkobiorca. Umowa musi zostać spisana dopiero przy pożyczeniu kwoty lub przedmiotu o wartości powyżej 500 złotych.

Zasady przyznawania pożyczek określone są w Kodeksie cywilnym. Firmy pożyczkowe muszą udzielać ich zgodnie z Ustawą o kredycie konsumenckim.

Kredyt a pożyczka – różnice

Podstawową różnicą między pożyczką a kredytem jest podmiot udzielający wsparcia finansowego. Jak widać kredyt jest bardziej sformalizowaną formą wsparcia. Jego zasady są ściśle określone przez prawo bankowe. Pożyczki są zdecydowanie mniej formalne.

Pożyczki przeważnie są wykorzystywane na mniej kosztowne potrzeby. Kredyty wiążą się przeważnie z większymi wydatkami jak zakup auta czy nieruchomości. Pożyczki są droższym rozwiązaniem, ale wymagają mniejszych formalności.

Bardzo często używamy wymiennie nazw kredyt a pożyczka. Jest to poważny błąd, gdyż są to zupełnie inne produkty finansowe. Różni je podmiot finansujący, przepisy, w ramach których są udzielane, koszty oraz cel. Musimy pamiętać, że pożyczka a kredyt to nie synonimy.